Jump to content

Akustický štítek budovy

Posuzování hluku ve stavbách pro bydlení  se posunulo do vyššího levelu...

Akustika v budovách zaznamenalo markantní změnu díky Asociaci akustiky českého stavebnictví.

Představili jsme první uživatelsky srozumitelný nástroj, který je použitelný pro celkový popis a porovnání akustického komfortu v rodinných a bytových domech.

„V loňském roce jsme v rámci podpory kvality bydlení intenzivně připravovali národní metodiku akustického štítkování budov, která vychází z evropského výzkumného projektu COST TU0901 a doplňuje národní požadavky normy ČSN 73 0532, “ vysvětluje pozadí vzniku jeden ze spoluautorů Pavel Rubáš, „Metodika nesouvisí s ochranou veřejného zdraví, tedy omezováním hluku v případně zdravotních rizik, zaměřili jsme se na dosud málo řešenou oblast akustického komfortu, tj. popis a omezení obecných obtěžujících a rušivých účinků hluku v bytech, které sice nemají přímý zdravotní dopad, ale vedou k zhoršení kvality života jejich uživatelů.

Akustický štítek je obdobou energetického průkazu, shrnuje zvukovou izolaci fasády, vnitřních stěn a kročejový hluk do jedné kategorie, zabývá se i hlukem od technických zařízení a mnohdy i opomíjenou prostorovou akustikou.“

„Ocenění ho zejména všichni zájemci o koupi bytu či rodinného domu, kteří žádají důkaz o plnění základního požadavku ochrana proti hluku“, doplňuje Marcela Bosáčková.

Potřebujete-li zpracovat akustický štítek, je nutno zadat tuto práci Akustickému Specialistovi s oprávněním k vykonávání této činnosti.

Vlastníkem tohoto Akustického štítku je Asociace akustiky*).

 

*) Akustický štítek budov je ve vlastnictví Asociace akustiky českého stavebnictví o.s. a je chráněn ochranou známkou u ˇUřadu průmyslového vlastnictví ČR.